Ile błędów jest w tym napisie?
114 odpowiedzi

Napis zawiera dwa błędy.

  1. Autor tłumaczenia listy dialogowej zapewne miał na myśli słowo „choć”; „chodź” to forma trybu rozkazującego czasownika „chodzić”, więc w tym przypadku użycie słowa „chodź” jest pozbawione sensu.
  2. Ale użycie spójnika „choć” („chociaż”) także nie jest poprawne. Jest to bowiem spójnik przyłączający zdanie podrzędne, z którego treści wynika sąd przeciwstawny względem tego, o czym mowa w zdaniu nadrzędnym. Pomiędzy zdaniami stawia się przecinek. W cytowanym napisie powinna zostać użyta partykuła „choćby”.

3 komentarze

  1. Moim zdaniem „choć” jest poprawne, ponieważ pełni funkcję partykuły (trzecia definicja w słowniku W. Doroszewskiego).

Komentowanie jest niedostępne.

Scroll to Top