StartWszystkie wpisyOlimpiada, bo zaczęło się w Olimpii

Nazwa olimpiada wzięła się stąd, że w okresie od 776 r. p.n.e. do 394 r. n.e. w Olimpii odbywały się starogreckie zawody sportowe ku czci Zeusa (tzw. olýmpia).

Początkowo czas, jaki upływał między igrzyskami, nie wynosił cztery lata, lecz pięć, ponieważ Grecy wliczali do niego rok poprzedniej i następnej olimpiady. Szybko też termin olympiás stał się uniwersalną miarą czasu (czterech lat) od jednych igrzysk do drugich.

Rozpoczynano je około 1-16 lipca, tj. po pierwszej pełni Księżyca przypadającej na czas letni, i kończono… w tym samym dniu. Nie używano jeszcze słowa sport, posługiwano się wyłącznie pojęciami igrzyska, atletyka, gimnastyka.

Za ważną konkurencję uchodził wyścig kwadryg, czyli czterokonnych rydwanów. W okresie świetności rywalizowano już przez pięć-sześć dni, m.in. w biegu krótkim na dystansie ok. 200 m, w skoku w dal, w rzucie oszczepem i dyskiem oraz w boksie.

W igrzyskach nie mogły brać udziału kobiety, jedynie dla młodych, sprawnych dziewcząt organizowano specjalne zawody mniejszej rangi.

Musicie wiedzieć, że dla Greków igrzyska stanowiły rodzaj odpoczynku, oderwania się od spraw przyziemnych związanych z wyczerpującymi wojnami między miastami-państwami. Obowiązywał wtedy tzw. święty pokój (gr. ekecheiria ‘rozejm’).

Niestety, w 394 r. n.e. cesarz rzymski Teodozjusz I Wielki zakazał igrzysk, gdyż według niego stanowiły pogańską manifestację. Mimo to po upadku Olimpii pamięć o igrzyskach pozostała. Świadczą o tym m.in. utwory literackie gloryfikujące miasto i rywalizację sportowców odbywającą się na terenach świętego gaju w Elidzie.

Wiele razy w różnych państwach próbowano wskrzesić olimpiadę (rozgrywano np. zawody rycerskie), ale zamiar się nie powiódł.

Dopiero w 1894 r. w Paryżu baron Pierre de Coubertin [wym. Pier de Kubertę] zorganizował Kongres dla Wskrzeszenia Igrzysk Olimpijskich. Zadecydowano wówczas, że igrzyska ery nowożytnej staną się rywalizacją poszczególnych sportowców i zespołów, a nie państw, i może w nich brać udział każdy.

Za dwa lata (1896 r.) w Atenach (choć Coubertin chciał, żeby to był Paryż) reaktywowano olimpiadę (oczywiście dodano wiele nowych konkurencji). Od tego czasu igrzyska olimpijskie nie odbyły się tylko trzy razy: w 1916 r. z powodu pierwszej wojny światowej oraz w 1940 r. i w 1944 r. ze względu na drugą wojnę światową.

Pan Literka

Przewiń do góry