StartWszystkie wpisyPytania od czytelnikówLiczba mnoga od postać: postacie czy postaci?

Nasza pani od języka polskiego powiedziała, że liczba mnoga od wyrazu „postać” to „postaci”, tymczasem w pewnej książce było napisane: „postacie fikcyjne”, a nie: „postaci fikcyjne”. Jak jest poprawnie?

Jeśli pani od polskiego powiedziała, że mówi się i pisze (te) postaci, to… nie do końca miała rację. (Te) postacie też są poprawne. Forma (te) postaci jest starsza, ale niejedyna w polszczyźnie (mówimy też kości, sieci, części, nici, pięści, a nie: koście, siecie, częście, nicie, pięście). Współcześnie jednak większość rzeczowników rodzaju żeńskiego zakończonych spółgłoską miękką ma końcówkę -e (np. osie, dłonie, wsie), stąd i postacie. Trzeba tylko pamiętać o tym, że z liczebnikami dwie, trzy, cztery zawsze używa się mianownika postacie, a nie: postaci.

Zobacz także

Przewiń do góry