Krakowski Portal Podatnika na bakier z polszczyzną!

Oto błędy językowe (gramatyczne, składniowe, stylistyczne i interpunkcyjne) znalezione w piśmie, które właściciele nieruchomości otrzymali pod koniec stycznia br. z redakcji Krakowskiego Portalu Podatnika (chciałbym poznać imię nazwisko osoby, która to pisała…).

  • Przy okazji doręczenia decyzji na kolejny rok podatkowy, (przecinek!) chcemy odpowiedzieć na kilka pytań, które zadają osoby korzystające z naszych usług administracyjnych.

Poprawnie:

Przy okazji doręczenia decyzji na kolejny rok podatkowy chcemy odpowiedzieć na kilka pytań zadawanych przez osoby korzystające z naszych usług administracyjnych.

  • Obowiązek złożenia deklaracji nie dotyczy wszystkich mieszkańców. Obowiązek ten dotyczy mieszkańców domów jednorodzinnych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Poprawnie:

Obowiązek złożenia deklaracji nie dotyczy wszystkich osób, ale jedynie mieszkańców domów jednorodzinnych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkanych (albo: nieruchomości niezamieszkałych przez właścicieli).

  • Należy pamiętać, że w przypadku złożenia wniosku o jednorazową spłatę opłaty przekształceniowej, to termin do jej wniesienia zostaje określony przez Wydział Skarbu Urzędu Miasta Krakowa w odrębnym piśmie, stanowiącym odpowiedź na złożony wniosek.

Poprawnie:

Należy pamiętać o tym, że w przypadku złożenia wniosku o jednorazową spłatę opłaty przekształceniowej termin jej wniesienia zostaje określony przez Wydział Skarbu Urzędu Miasta Krakowa w odrębnym piśmie stanowiącym odpowiedź na złożony wniosek.

  • W przypadku naliczenia odsetek, (przecinek!) to wpłacona kwota zostanie podzielona proporcjonalnie na podatek i odsetki.

Poprawnie:

W przypadku naliczenia odsetek wpłacona kwota zostanie podzielona proporcjonalnie do podatku i odsetek.

  • Należy pamiętać, że wyliczenie i opłata podatku według swojego udziału, (przecinek!) nie zwalnia współwłaściciela z obowiązku zapłaty pozostałej części.

Poprawnie:

Należy pamiętać o tym, że wyliczenie i opłata podatku według udziału nie zwalnia współwłaściciela z obowiązku zapłaty pozostałej części.

  • Wszyscy współwłaściciele odpowiadają bowiem solidarnie za całe zobowiązanie, aż do czasu jego wygaśnięcia w całości.

Poprawnie.

Wszyscy współwłaściciele odpowiadają solidarnie za całe zobowiązanie aż do czasu jego wygaśnięcia w całości.

  • Aby dostać się na naszą stronę internetową https://kpp.um.krakow.pl (brak przecinka!) wystarczy wpisać w wyszukiwarce Krakowski Portal Podatnika.

Poprawnie:

Aby dostać się na naszą stronę internetową https://kpp.um.krakow.pl, wystarczy wpisać do wyszukiwarki: Krakowski Portal Podatnika.

Intensywne szkolenie z zakresu poprawnej polszczyzny dla osób pracujących w Urzędzie m. Krakowa wskazane od zaraz (osiem godzin dziennie przez miesiąc!).

Maciej Malinowski

Scroll to Top