StartWszystkie wpisyPoradnia Językowa PWNZwyczajowe nazwy Republiki Konga i Demokratycznej Republiki Konga

Jak należy zapisywać zwyczajowe nazwy Republiki Konga i Demokratycznej Republiki Konga? Ze względu na podobieństwo stosuje się zwykle dodanie do słowa Kongo nazwy ich stolic, stąd mamy: Kongo(-)Kinszasa i Kongo(-)Brazzaville. Pytanie moje tyczy się użytego tu łącznika występującego w większości internetowych źródeł. Stosować łącznik w tym przypadku czy nie?

Skoro człony Kinszasa i Brazzaville są dodatkowym wyjaśnieniem, które Kongo mamy na myśli, to najlepiej by było ujmować je w dwa nawiasy i pisać: Kongo (Kinszasa) i Kongo (Brazzaville). Łącznik jest nieco mylący, ktoś mało zorientowany bowiem może potraktować zapis Kongo-Kinszasa czy KongoBrazzaville jako oficjalne nazwy dwuczłonowe regionów administracyjnych połączonych w jeden (jak naszą nazwę Bielsko-Biała). Mimo to jest on dość rozpowszechniony w polszczyźnie (dzieje się tak z pewnością pod wpływem obcojęzycznej pisowni Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville). Wchodzi jeszcze w grę grafia rozdzielna Kongo Kinszasa czy Kongo Brazzaville, niekiedy spotykana, […]

Zobacz całą poradę na stronie Poradni Językowej PWN

Przewiń do góry