StartWszystkie wpisyRaczej ZWZ/AK…

Opisując historię pionu wojskowego polskiego podziemia, który zmienił nazwę z „Związek Walki Zbrojnej” na „Armia Krajowa”, dla całości okresu funkcjonowania organizacji jej nazwę zapisujemy, łącząc obie nazwy. I teraz pytanie. Czy przy połączeniu powinniśmy użyć ukośnika czy łącznika? „ZWZ/AK” czy „ZWZ-AK”? Najczęściej stosowana jest ta druga forma, ale czy poprawna nie jest ta pierwsza, z ukośnikiem? Przecież są to dwie różne nazwy, a nie nazwa dwuczłonowa. Proszę o wyjaśnienie.

W praktyce spotyka się używanie przez piszących zarówno ukośnika (ZWZ/AK, np. „Meldunki miesięczne wywiadu przemysłowego KG ZWZ/AK 1941–1944”), jak i dywizu (ZWZ-AK, np. „Działalność ZWZAK w latach 1941–1943 to stopniowe przechodzenie od akcji sabotażowo-dywersyjnych do działań dywersyjno-partyzanckich”).

Zgadzam się, że „lepszy” jest w tym wypadku ukośnik, służący zwykle do rozdzielenia dwóch różnych skrótowców (ZWZ/AK = kiedyś, w latach 1940–1942, ZWZ, później AK). […]

Zobacz całą poradę na stronie Poradni Językowej PWN

Przewiń do góry