StartWszystkie wpisyPrzecinek w zdaniu złożonym

Mam pytanie dotyczące przecinka przed to w następujących przypadkach. Czy powinien on się tam znaleźć?

  • Jeśli jednak przed zajściem w ciążę byłaś zatrudniona to teraz szczególnie powinnaś dbać o to, aby pracodawca przestrzegał twoich praw.

  • Jeśli przed ciążą nigdzie nie pracowałaś, ale byłaś zarejestrowana w Urzędzie Pracy to podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

  • W chwili, gdy posiadałaś prawo do zasiłku dla bezrobotnych to Urząd Pracy ma również obowiązek.

W polskiej interpunkcji, która ma charakter składniowy, wypowiedzenia złożone w stosunku nadrzędno-podrzędnym oddziela się od siebie przecinkiem (rzadko myślnikiem). Nie odgrywa tu roli pozycja części podrzędnej. Bez względu na to, czy część ta występuje po zdaniu nadrzędnym, przed zdaniem nadrzędnym czy w środku części nadrzędnej, musi zostać oddzielona przecinkiem (w ostatnim przypadku wydzielona przecinkami).

We wszystkich trzech przytoczonych zdaniach spójnik to wprowadza zdanie nadrzędne i poprzedza się go przecinkiem. W dwóch pierwszych zdaniach to stanowi składnik spójnika skorelowanego jeślito. Człon jeśli poprzedza zdanie podrzędne warunkowe, a człon to – zdanie główne.

Adam Wolański

Warto może zaznaczyć, że w zdaniu trzecim mamy do czynienia z niepotrzebnie (błędnie) postawionym przecinkiem przed gdy. Rozpoczyna się ono od spójnika zestawionegow chwili gdy i obowiązuje tutaj reguła cofania przecinka (tak samo jak w wypadku spójników zestawionych tam gdzie…; tam skąd…; teraz gdy… czy pod warunkiem że…). Wstawianie tego znaku przestankowania po tam, po teraz, po pod warunkiem bywa powszechne. Z tego względu przywołane zdanie powinno było przybrać postać graficzną: W chwili gdy posiadałaś prawo do zasiłku dla bezrobotnych, to Urząd Pracy ma również obowiązek.

Maciej Malinowski

Przewiń do góry