StartWszystkie wpisyPytania od czytelników„Dziewczyna z psem” – „poszła” czy „poszli”?

W teście, który mieliśmy do rozwiązania na zajęciach z „Dziennikarskiego warsztatu językowego”, znalazło się pytanie o rodzaj orzeczenia w zdaniu zawierającym podmiot „Dziewczyna z psem”. Jakiej należało użyć formy: „poszła” czy „poszli”?

W przytoczonym zdaniu mamy taką oto sytuację, że podmiotem są dwa rzeczowniki (połączone przyimkiem z): pierwszy jest rodzaju żeńskiego i oznacza osobę, drugi zaś – wyrazem rodzaju męskiego oznaczającym zwierzę. W takim wypadku orzeczenie może występować albo w liczbie pojedynczej i odnosić się do rzeczownika uważanego za ważniejszy, np. Dziewczyna z psem poszła na spacer, albo w liczbie mnogiej, ale wówczas przyjmuje ono postać męskoosobową, np. Dziewczyna z psem poszli na spacer. Formy poszli musimy użyć też wtedy, gdy przyimek z zastąpimy spójnikiem i: Dziewczyna i pies poszli na spacer. Kiedy jednak całość dotyczy form pluralnych rzeczowników dziewczyna i pies, wtedy orzeczenie występuje w formie niemęskoosobowej, a więc: Dziewczyny z psami poszły na spacer oraz Dziewczyny i psy poszły na spacer.

Zobacz także

Przewiń do góry