StartWszystkie wpisyPytania od czytelnikówDlaczego pisze się „kamienować”, „ukamienować”?

Proszę o wyjaśnienie, dlaczego pisze się „kamienować”, „ukamienować”. Przecież czasownik ten powinien podlegać takim samym regułom, jak np. „promieniować” (od „promienia” i „promieniowania”). W słownikach etymologicznych (w tym także w ostatnim trzytomowym) nie ma wyjaśnienia tej różnicy.

Żeby wytłumaczyć tę kwestię, trzeba się odnieść do historii języka. Kiedyś mianownik dzisiejszego wyrazu kamień brzmiał kamy (z greckiego kamσn). W dopełniaczu mieliśmy formę kamene, a w bierniku dzisiejszy mianownikową postać kamień. I to właśnie z formy dopełniaczowej kamene utworzone zostały czasowniki kamienować, ukamienować.

Zobacz także
Przewiń do góry