Aktualnie, niepotrzebne słowo

Z powodzeniem zastępują je synonimy obecnie, dziś, teraz, właśnie, w tej chwili , w tym momencie

Znany krakowski poeta i satyryk Ludwik Jerzy Kern pisał przed laty w „Przekroju„:

I po cichu marzę sobie, że fatalnie skończy kiedyś słówko „aktualnie”.

Niestety, nie skończyło i nic nie wskazuje na to, że skończy.

Przysłówek aktualnie [błędnie wymawiany jako aktułalnie zamiast: aktualnie] należy do tych wyrazów pochodzenia obcego, zadomowionych w polszczyźnie, bez których… można by się obyć!

Z powodzeniem zastępują go synonimy obecnie, dziś, teraz, właśnie, w tej chwili, w tym momencie.

Mimo to wciąż wielu osobom wydaje się, że będzie poprawniej, gdy posłużą się obco brzmiącym słowem aktualnie. Słyszy się więc i czyta, że: Aktualnie dyrektor jest zajęty; Aktualnie nie mam czasu; Nie wiem, co się aktualnie dzieje na świecie.

Czyż nie lepiej brzmią zdania:

Dyrektor jest właśnie zajęty;

Nie mam teraz czasu;

Nie wiem, co się obecnie dzieje na świecie?

Na dobrą sprawę powinniśmy się wystrzegać w mowie i piśmie nie tylko przysłówka aktualnie, ale i przymiotnika aktualny, kiedy zamierzamy go użyć w znaczeniu ’obecny, dzisiejszy’.

O niebo lepiej brzmią określenia:

obecna sytuacja na świecie;

obecny rząd RP;

obecna tegoroczna Miss Polski,

obecny mistrz świata niż:

aktualna sytuacja na świecie,

aktualny rząd RP,

aktualna Miss Polski;

aktualny mistrz świata.

Uzasadnione jest natomiast posługiwanie się przymiotnikiem aktualny w znaczeniu ’będący na czasie, obowiązujący, ważny w danym momencie, bieżący, dotyczący teraźniejszości’.

Wolno powiedzieć:

Czy pani propozycja jest wciąż aktualna?;

Aktualna jest decyzja o budowie wiaduktu;

Wykład dotyczył aktualnych zagadnień naszych czasów;

Ktoś ma aktualną książeczkę zdrowia i aktualne zaświadczenie lekarskie;

Obowiązuje aktualny rozkład jazdy pociągów.

A zatem, kiedy chcemy użyć słowa aktualny, warto się chwilę zastanowić.

Wszystko będzie w porządku, gdy chodzi nam o znaczenie ’będący na czasie, obowiązujący, ważny w danym momencie, bieżący, dotyczący teraźniejszości’, zapożyczone z łaciny, gdzie aktualis to inaczej 'czynny, praktyczny’.

Nie sugerujmy się natomiast francuskim wyrazem actuel, znaczącym tam także ’obecny, współczesny’, i nie mówmy o aktualnych potrzebach, aktualnej sytuacji czy aktualnym stanie chorego…

MACIEJ MALINOWSKI

Scroll to Top