W jednym z odcinków pisał Pan o „procentach” i „promilach”. A jak jest z „gramami”? Mówimy i piszemy: 20 gramów (tak uważam) czy może 20 gram?

Gram jest rodzaju męskiego, a więc mówimy i piszemy: 20 gramów. Błędy polegające na przypisywaniu niektórym rzeczownikom niewłaściwego rodzaju gramatycznego są dość częste. Ileż to razy nawet osobom wykształconym zdarzy się powiedzieć: napięcie sieciowe230 wolt według UE (zamiast 230 woltów); Wypiłem 100 gram wódki (zamiast 100 gramów); Żarówka miała 60 wat (zamiast 60 watów); Zapłaciłem za to w Bułgarii 10 lewa (zamiast 10 lewów); Zabrakło mi kafelek do łazienki (zamiast kafelków); Sprawa ciągnie się już od dziesiątek lat (zamiast od dziesiątków lat). Wolt, gram, wat, lew, kafelek i dziesiątek to przecież wyrazy rodzaju męskiego! Kiedyś mówiło się też ten podkoszulek, jednak w Nowym słowniku poprawnej polszczyzny prof. Andrzej Markowski dopuszcza w języku potocznym oboczną formę ta podkoszulka.

Zobacz także
Scroll to Top