Znowu brak przecinka przed i

Zrobił publiczny coming out w Watykanie, żądając od Kościoła, by przestał prześladować osoby nieheteroseksualne i opowiedział swoją historię w mediach (Agnieszka Graff, „Serial księdza Charamsy”, „Gazeta Wyborcza”, dodatek „Wysokie Obcasy” nr 42 z 24 października 2015 r.

Oto jeszcze jeden przykład błędu interpunkcyjnego w tekście dziennikarskim, niezamknięcie członu podwójnie złożonego podrzędnie przecinkiem przed spójnikiem i

Należało napisać: Zrobił publiczny coming out w Watykanie, żądając od Kościoła, by przestał prześladować osoby nieheteroseksualne, i opowiedział swoją historię w mediach. Podmiotem jest przecież domyślny ks. Charamsa, a orzeczeniem (złożonym) formy zrobił i opowiedział.

 

Scroll to Top