Chyba wszyscy znają skrót WC , ale czy mógłby Pan napisać, co oznacza litera „W”, a co literka „C”. I jeszcze jedno pytanie. Mówi się i pisze „WC męski” (damski)” czy „WC męskie (damskie”)?  

WC albo w.c. to skrót od ang. water closet. Wyraz ten tłumaczy się dosłownie jako ‘zamknięte pomieszczenie z bieżącą wodą’, stąd nazwa ubikacja (z niem. Ubikation). Kiedyś, o czym mało kto wie, ubikacją było każde pomieszczenie, a nawet… pokój (sic!), ale to znaczenie wyszło z użycia. Dzisiaj nie mówi się waterklozet, choć słowniki podają takie słowo, tylko w skrócie klozet. Jeśli chodzi o rodzaj gramatyczny skrótu, to WC/w.c. wymawiane jako [wu-ce] jest rodzaju nijakiego. Tak więc WC/w.c. męskie/damskie to jedynie poprawna konstrukcja. Potocznie mówi się czasem wucet, np. Muszę natychmiast skorzystać z wucetu, ale − jak widać − wówczas nie jest to już skrót WC/w.c., tylko nowe słowo rodzaju męskiego.

Zobacz także
Scroll to Top