Quiz językowy

Zapraszamy do sprawdzenia znajomości zasad poprawności językowej. Pytania dotyczą trudności językowych z ortografii i interpunkcji, gramatyki języka polskiego, frazeologii czy wyrazów kłopotliwych. Przy każdej zagadce zamieszczamy odnośnik do porady, która rozwiewa wszelkie wątpliwości!

Co? Już?

Warto coś wiedzieć przed początkiem roku akademickiego…

Niż

Wskaż wszystkie poprawne zdania

Przewiń do góry