StartQuiz językowyStrona 3

Quiz językowy

Zapraszamy do sprawdzenia znajomości zasad poprawności językowej. Pytania dotyczą trudności językowych z ortografii i interpunkcji, gramatyki języka polskiego, frazeologii czy wyrazów kłopotliwych. Przy każdej zagadce zamieszczamy odnośnik do porady, która rozwiewa wszelkie wątpliwości!

Niż

Wskaż wszystkie poprawne zdania

Lekko

Które wyrazy lub wyrażenia zawierają błąd?

Ustaw kropki

Wskaż właściwe użycie kropki po liczebnikach porządkowych

Przewiń do góry