StartWszystkie wpisyPytania od czytelnikówBiernik czy dopełniacz?

Czy nie należało napisać: „Nikt nie odważył się (…) poprawić (…) Antoniego Libery…” zamiast „Antoniego Liberę”? („Obcy język polski” nr 113 „Lodówkozamrażarka”).

W omawianym zdaniu: Nikt nie odważył się w redakcji „Faktu” poprawić pisarza i tłumacza Antoniego Liberę, człon „Antoni Libera” stał daleko od formy zaprzeczonej nie odważył. W poradniku „O kulturę słowa” prof. Witold Doroszewski podaje podobny przykład: Czy nie powinien wzbudzić w niej wiarę i wzmocnić nadzieję?, i uważa, że lepszy jest właśnie biernik wiarę i nadzieję niż dopełniacz. Sam zresztą napisał w I serii „Rozmów o języku”: Nikt nie jest obowiązany znać wymowę wszystkich języków europejskich. Ktoś spytał wówczas, czy nie lepiej by było użyć formy dopełniaczowej (wymowy) zamiast biernikowej (wymowę). − Nie wydaje mi się, żeby to było lepiej − odpowiedział językoznawca. − Zdanie można podzielić na grupy logiczne: z jednej strony „nikt nie jest zobowiązany”, a z drugiej − „znać wymowę”. Przerzucenie mechanicznego działania partykuły „nie” przez granicę logiczną dzielącą zdanie na człony nie jest konieczne.

Zobacz także

Przewiń do góry