StartWszystkie wpisyPytania od czytelnikówDlaczego coraz więcej osób mówi „w ogle”?

Dlaczego coraz więcej osób (również tych znanych i prominentnych) zamiast „w ogóle” mówi „w ogle”? Czy staje się to już normą?

Absolutnie nie! Według Nowego słownika poprawnej polszczyzny PWN pod redakcją prof. Andrzeja Markowskiego wyrażenie w ogóle (występujące w użyciu przysłówkowym) należy wymawiać dwojako: [w ogóle albo w ole], gdy znaczy: ‘ujmując rzecz w całości, podsumowując’, np. Zdarzyło się kilka potknięć, ale w ogóle było OK, naprawdę!, oraz [w ogóle, nie: w ole] w znaczeniu ‘zupełnie, wcale’, np. Nie mamy w ogóle o czym rozmawiać. W obu wypadkach wolno więc mówić [w ogóle], tzn. akcentować pierwszą sylabę, w jednym nie można kłaść przycisku na gó-. Jak widać, akcent na pierwszej sylabie jest powszechniejszy, ale to właśnie sprawia, że przy wymawianiu tego wyrażenia ginie głoska ó. Mówiący muszą zwracać na to baczniejszą uwagę, by nie tylko nie robić błędu, ale wręcz nie popadać w manierę.

Zobacz także

Przewiń do góry