StartWszystkie wpisyPytania od czytelnikówCzy wyrażenie „protokół z kontroli” jest poprawne?

Mając wątpliwości co do sformułowania „protokół kontroli”, sięgnąłem po „Słownik języka polskiego” PWN. Wynika z niego, że poprawna jest forma „protokół posiedzenia”, więc wydaje się, że należy także napisać „protokół kontroli”. Jednak w „Słowniku języka polskiego” wydawnictwa Wilga znalazłem sformułowanie „protokół z posiedzenia”. Czy to znaczy, że „protokół z kontroli” nie jest błędne?

Słowniki poprawnej polszczyzny uznają jedynie protokół kontroli. Zawsze przecież mówimy protokołować zebranie, protokołowanie rozprawy. Widać tu wyraźną analogię do wyrażeń streszczenie rozmowy, zapis spotkania. Konstrukcji protokół z zebrania, protokół z kontroli (a więc z przyimkiem „z”) używa się jednak dość często (czyżby pod wpływem wyrażenia sprawozdanie z kontroli?). Może więc warto je wprowadzić do słowników i poradników jako oboczne wobec protokół zebrania, protokół kontroli. Zawsze jednak powiemy protokół uzgodnień, protokół rozbieżności, gdyż protokół znaczy w tym wypadku ‚lista, spis’.

Zobacz także

Przewiń do góry