StartWszystkie wpisyPytania od czytelnikówCzy przecinek jest konieczny? 

Czy w zdaniu „Rozwijaj kreatywność, bawiąc się w kolorowanie” przecinek jest konieczny?

Tak, przecinek jest konieczny. Bawiąc się to imiesłów przysłówkowy współczesny, a więc kończący się na –ąc, który pełni funkcję równoważnika zdania, tzn. zastępuje jedno ze zdań w konstrukcji złożonej współrzędnie. Możemy powiedzieć: Rozwijaj kreatywność, bawiąc się w kolorowanie albo Rozwijaj kreatywność i baw się w kolorowanie.

Dodajmy, że w myśl nowych przepisów ustalonych przez Radę Języka Polskiego pod koniec lat 90. przecinek stawia się nawet wtedy, gdy imiesłów nie ma określeń, np. Idąc, nie oglądał się za siebie; Podsumowując, profesor jeszcze raz wskazał na wagę dokumentu… Przyjęcie takiej zasady pozwala uniknąć wątpliwości, czy imiesłów w danym tekście wymaga przecinka, ponieważ jest równoważnikiem zdania, czy nie powinien być oddzielany, gdyż jest tylko okolicznikiem.

Zobacz także

Przewiń do góry