Czy można używać zwrotów typu „nie idzie tego zrozumieć”?

Mój problem dotyczy stosowania zwrotów typu „nie idzie tego zrozumieć”, „nie idzie wytrzymać”, „nie idzie zrobić” itp. Stały się one bardzo popularne wśród młodzieży i są często używane zarówno na wszelkiego rodzaju czatach i forach, jak i w potocznych rozmowach. Chciałabym zapytać, czy można ich używać, nie łamiąc przy tym zasad języka polskiego?

Przytoczone sformułowania są niepoprawne. Nie mówi się Nie idzie tego zrozumieć, tylko: Nie można tego zrozumieć; Nie idzie wytrzymać, tylko: Nie można wytrzymać; Nie idzie tego zrobić, tylko: Nie można tego zrobić. Poprawna jest natomiast inna konstrukcja z formami osobowymi czasownika iść (w znaczeniu ‘rzecz polega na czymś, komuś zależy na czymś’), np. Idzie o to, żeby wszyscy wreszcie zrozumieli, że z naszą firmą jest nie najlepiej; Idzie mi o moje zaległe wynagrodzenie; O co wam idzie, koledzy? W tym wypadku wchodzi jeszcze w grę czasownik chodzić: Chodzi o to, żeby wszyscy wreszcie zrozumieli; Chodzi mi o moje zaległe wynagrodzenie; O co wam chodzi, koledzy?. W myśl przysłowia „Idzie czy chodzi, na jedno wychodzi”.

Zobacz także

Scroll to Top