StartWszystkie wpisyPytania od czytelnikówCzy istnieje słowo”wracawszy”?

Staram się rozwiązać problem dotyczący imiesłowów. Mój tata uważa, że istnieje słowo”wracawszy”. Według mnie imiesłowy przysłówkowe uprzednie składają się z formy czasu przeszłego i końcówki „-wszy/-łszy” , np. „zrobiwszy”, „zjadłszy” itp. Biorę pod uwagę to, że „wracawszy” może to być formą gwarą, regionalną…?

Nie istnieje w polszczyźnie imiesłów przysłówkowy uprzedni wracawszy, ponieważ nie tworzy się takich imiesłowów od czasowników niedokonanych. Mówimy wyłącznie wróciwszy. Młoda czytelniczka dobrze wychwyciła, że z formą wracawszy „coś jest nie tak”… Przy okazji dodam, że z imiesłowami przysłówkowymi uprzednimi było na przełomie XIX i XX w. trochę kłopotu. Niektórzy językoznawcy, przedstawiciele tzw. szkoły warszawskiej, opowiadali się za pisownią zjadłszy, usiadłszy, profesorowie ze Lwowa – za zjadszy, usiadszy. Ostatecznie zatwierdzono formy z końcówkami -wszy, -łszy, które obowiązują do dzisiaj.

Zobacz także

Przewiń do góry