A krytyki tego realnego, niewyimaginowanego ludu, nie da się zagłuszyć zarzutami o klasizm (Janusz A. Majcherek, Narodowo i na ludowo, „Polityka” z 3-9 marca 2021 r., s. 29).

W zdaniu autor popełnił spory błąd interpunkcyjny (ale gdzie byli wydawca, korektor lub korektorka?), stawiając przecinek po słowie ludu zamiast po słowie niewyimaginowanego. Tym samym dopełnienie zostało oddzielone przecinkiem od orzeczenia, a to jest poważne uchybienie przeciwko regułom przestankowania. Należało napisać: A krytyki tego realnego, niewyimaginowanego, ludu nie da się zagłuszyć zarzutami o klasizm. A może w ogóle lepiej by było oddać to w formie: A krytyki tego realnego, a nie wyimaginowanego ludu nie da się zagłuszyć zarzutami o klasizm?

Scroll to Top