Opieka medyczna

Które zdania są poprawne?
87 odpowiedzi

[A] Personel medyczny należycie się zaopiekował pacjentami.
[B] Pacjenci byli należycie zaopiekowani przez personel medyczny.
[C] Zaopiekowanie się pacjentami należy do obowiązków personelu medycznego.

Scroll to Top