StartWszystkie wpisyPytania od czytelnikówSkrót słowa „gimnazjum”?

Jak należałoby poprawnie utworzyć skrót słowa „gimnazjum”? W przypadku „liceum ogólnokształcącego” czy „szkoły podstawowej” tego problemu nie ma: posługujemy się odpowiednio skrótowcami LO i SP…

Najpierw małe uściślenie. Piszemy LO, SP wówczas, gdy są to skrótowce od pełnych nazw, np. Liceum Ogólnokształcące nr 1, Szkoła Podstawowa nr 5. W przeciwnym razie określenia liceum ogólnokształcące i szkoła podstawowa traktuje się jako wyrazy pospolite i zapisuje małymi literami, a skróty wyglądają tak: lic. ogól.; szk. podst.

Z rzeczownikiem gimnazjum jest kłopot. Jako wyraz pospolity skraca się go prosto, gim., ale jako skrótowiec od nazwy własnej, np. Gimnazjum nr 5 … no właśnie. G nr 5 wygląda niespecjalnie. Może więc należałoby dodać ostatnią literkę, czyli „m”? Mielibyśmy wówczas skrótowiec trochę naciągany, gdyż nie składający się z liter początkowych dwóch wyrazów, tylko z litery początkowej i końcowej jednego, GM nr 5, ale byłby chyba lepszy od G nr 5.

Istnieje jeszcze trzecia możliwość − wprowadzić zapis GIM nr 5. Znane są bowiem w polszczyźnie skrótowce nazywane grupowcami (ponieważ składają się z grup głosek, na ogół pierwszych, które pozostały po odcięciu części wyrazów pełnej nazwy), np. POLFA = Polska Farmacja, PAFAWAG = Państwowa Fabryka Wagonów, ZAMECH = Zakłady Mechaniczne, RAFAKO = Raciborska Fabryka Kotłów, ARGED = Artykuły Gospodarstwa Domowego (ten ostatni jest skrótowcem literowo-głoskowym). GIM mieściłby się śmiało w tej grupie, byłby typowym skrótowcem sylabowcem (od pierwszej zgłoski gim-. Mnie wydaje się najlepszy, proszę się przyjrzeć zapisom: LO nr 2, SP nr 5, GIM nr 10.

Zobacz także

Przewiń do góry