1 Odpowiedź

  1. 8 stycznia 2015

    […] Kacprowi, Melchiorowi i Baltazarowi, którzy z darami wędrowali wiele dni, by pokłonić się nowonarodzonemu Jezusowi w Betlejem, uwierzyli w proroctwa i zanieśli nowinę o tym do […]