1 Odpowiedź

  1. 22 sierpnia 2015

    […] każde słowo jest tam obrazowane innym znakiem. Jakby tego było mało, posiada sporą ilość homofonów – czyli słów, które brzmią identycznie, lecz posiadają zupełnie inne znaczenia (W naszym […]