Nie wiem, czy się pisze „nieraz”, czy „nie raz”…

To zależy od tego, co mamy na myśli. Napiszemy nieraz w znaczeniu ‘często, wielokrotnie, niekiedy, czasem’, ale nie raz , gdy chodzi o sens ‘nie jeden raz; nie raz, nie dwa’, np. Jeszcze się nieraz (czyli: wiele razy) spotkamy, ale: Zrobimy to z pewnością jeszcze nie raz (akcent pada na raz); Nie raz, nie dwa mama mi o tym przypominała. Podobnie rzecz się ma z wyrazami naraz i na raz. Pisze się naraz (tzn. ‘nagle, jednocześnie’) i na raz (czyli ‘na jeden raz’), np. Naraz zrobiło się na dworze ciemno, ale: Zmusiła się i wypiła gorzkie lekarstwo na raz (tzn. na jeden raz, za pierwszym razem); Padła komenda: na raz wstajemy, na dwa się kładziemy.

Zobacz także
Scroll to Top