StartWszystkie wpisyPytania od czytelnikówCzy mamy nowe wyrazy: „wyłanczać”, „załanczać”, „zakanszać” itp?

Proszę mi powiedzieć, czy coś się zmieniło i mamy nowe wyrazy: „wyłanczać”, „załanczać”, „zakanszać” itp?…

Absolutnie nie! Czasownikami wielokrotnymi (inaczej: częstotliwymi) utworzonymi z czasowników jednokrotnych wyłączyć, załączyć, zakąsić są nadal wyłączać, załączać, zaszać. Dlaczego? Otóż w formach jednokrotnych występuje literka ą będąca zapisem tzw. -o- nosowego, dzisiaj wymawianego jak -on- [wyłonczyć], [załonczyć], [zakonsić], ale kiedyś jako ą (stąd pisownia przez ą). A zatem nie jest to samogłoska -o-, która przy tworzeniu czasowników wielokrotnych przechodzi w samogłoskę -a- jak np. w wyrazach upokorzyć – upokarzać, zadowolić – zadowalać, zaspokoić – zaspokajać. Żebyśmy mogli wymawiać, a może i pisać [wyłanczać], [załanczać], [zakanszać], trzeba by wprowadzić do systemu językowego tzw. a nosowe i znaleźć dla niego odpowiedni zapis. A to jest dzisiaj niemożliwe.

Zobacz także

Przewiń do góry