1 Odpowiedź

  1. Mattthias pisze:

    Ach, w cytowanym tekście Pana Żeleńskiego brak wszakże fragmentu: „Wciąż mężniej sobie poczynał. Aż łóżko wpadło w urynał.” bez którego to fragmentu pointa jest, niestetto, bezsensowną… Tak, tak: „…przywoływanie wszelkich mądrości bądź trafnych spostrzeżeń ubranych w słowa o charakterze sentencji, aforyzmów, zwykle obrazowe, barwne, a często aluzyjne, wydaje się sensowne wyłącznie wtedy, gdy czyni się to precyzyjnie, w przeciwnym razie łatwo narazić się na nieprzychylne uwagi ze strony słuchaczy albo czytelników.”