Za miejsce powstania piłki ręcznej (“szczypiorniaka”) uznaje się: