StartWszystkie wpisyPytania od czytelnikówPoprawność „mimo to” i „mimo tego”.

W mediach przyjęło się wyrażenie „za darmo”, co wydaje się błędne. Powinno być „darmo” jako równoznaczne z „bezpłatnie” lub „gratis”. Proponuję też objaśnić poprawność „mimo to” i „mimo tego”.

Można mówić i pisać darmo albo za darmo w znaczeniu ‘bezpłatnie’, a więc czytelnik nie ma tu racji. Darmo brzmi nawet trochę archaicznie. Mało kto powie np. Dostałam te perfumy darmo (raczej: za darmo). Darmo znaczy też ‘na próżno, niepotrzebnie’, np. Trudno i darmo (czyli ‘nie może być inaczej, nie ma rady’). Zamiast darmo można powiedzieć na darmo, daremnie albo nadaremnie.

Jeśli chodzi drugą kwestię, to przyimka mimo używa się z biernikiem jedynie w utartych połączeniach mimo to, pomimo to, mimo wszystko, pomimo wszystko, np. Był chory, ale mimo to poszedł do pracy; Mimo wszystko zdecydował się na zdawanie do szkoły teatralnej; Mimo to, że nie miał zwolenników, zdecydował się wystartować w wyborach. Coraz częściej słyszy się jednak zwroty Mimo tego, że doznał krzywdy…, Pomimo tego wyjechał z Krakowa…, co świadczy o tym, że mówiący podciągają i te wyjątki pod obowiązującą dziś składnię dopełniaczową mimo zakazu, pomimo złej pogody, mimo choroby. Językoznawcy to powoli aprobują.

Zobacz także

Przewiń do góry