StartWszystkie wpisyPo okoliczniku rozpoczynającym zdanie nie wolno postawić przecinka

– Po wyprowadzce ojca, na najstarszą spadnie teraz lawina sprzecznych oczekiwań, roszczeń i rad (Jacek Żakowski,  „Pięć niedokończonych prac,  „Polityka” nr 38 z 17 września 2014).

Ani autor, poważny komentator, ani nikt z korekty  „Polityki” nie wie, że po okoliczniku rozpoczynającym zdanie nie wolno postawić przecinka.

W zasadach interpunkcji. Podręczniku Stanisława Jodłowskiego, Kraków 2002, s. 112 (wydanie nowe, zmienione i rozszerzone, opracowanie naukowe i redakyjne Jan Godyń) zostało to wyraźnie zaznaczone:

Podstawową zasadą interpunkcji polskiej przy okoliczniku jest brak jakichkolwiek znaków przestankowych; możliwości użycia przy okoliczniku przecinka mają charakter odchyleń od tej podstawowej zasady.

Brak przy okoliczniku znaków przestankowych wynika stąd, że na ogół okoliczniki pojedyncze mają charakter  integralny(całościowy). Okolicznik jest integralny wtedy, gdy jest konieczny dla zrozumiałosci struktury oraz tworzy z wyrazem określanym ścisły  związek  wyrazowy.

Na granicy między okolicznikiem a resztą zdania występuje przestanek oddechowy. Mimo tego przystanku w interpunkcji polskiej w tym miejscu nie stosuje sie przecinka”.

Należało zatem napisać: Po wyprowadzce ojca na najstarszą spadnie teraz lawina sprzecznych oczekiwań, roszczeń i rad.

Przewiń do góry