W myśl słownikowych reguł nazwy członków społeczności wyznaniowych, sekt pisze się małą literą, np. „żyd”, „buddysta”, „chrześcijanin”, „arianin”, „ewangelik”, „anabaptysta”. A zatem to samo musi chyba dotyczyć „talibów”…

Talibowie, żyjący w Afganistanie, są wyznawcami islamu, inaczej mahometanizmu, religii muzułmanów, wierzących w Allaha (Allacha) jako jedynego Boga i w jego proroka, Mahometa.W myśl słownikowych reguł nazwy członków społeczności wyznaniowych, sekt pisze się małą literą, np. żyd, buddysta, chrześcijanin, arianin, ewangelik, anabaptysta. A zatem to samo musi chyba dotyczyć talibów. Z drugiej jednak strony, jeśli talibowie (Talibowie?) uważają się za odrębną kastę, rasę czy szczep, wówczas może należałoby używać w pisowni dużego „T”, tak jak w wypadku Papuasów, Metysów (= Indian z domieszką krwi białej), Masajów czy Sabejczyków (piszemy jednak sabejczyk = członek sekty).

Wiele zależy więc od interpretacji. „Gazeta Wyborcza” i „Wprost” piszą talibowie, dziennik „Rzeczpospolita” zaś – Talibowie. Wielki słownik ortograficzny PWN pod redakcją prof. Edwarda Polańskiego (ukaże się w 2003 r.) musi rozstrzygnąć tę kwestię.W nowej publikacji PWN nie powinna się natomiast znaleźć oboczna pisownia Kościół (wielką literą) i kościół (małą litera) na określenie wspólnoty ludzi wierzących, organizacji czy instytucji. Rozróżnienie: Kościół rzymskokatolicki (jako wyznanie) i kościół św. Pawła (jako budowla) jest przecież czytelne dla wielu osób. Pojawia się jednak inny problem. Jak pisać:

  • Polski Kościół Autokefaliczny Kościoła Prawosławnego czy polski Kościół autokefaliczny Kościoła prawosławnego?
  • Kościół Chrześcijan Baptystów czy Kościół chrześcijan baptystów?
  • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego czy Kościół adwentystów dnia siódmego?
  • Kościół Starokatolicki Mariawitów czy Kościół starokatolicki mariawitów?
  • Kościół Zielonoświątkowy czy Kościół zielonoświątkowy?
  • Kościół Ewangelicko-Augsburski czy Kościół ewangelicko-augsburski?

Zgodnie z zasadami ortograficznymi człony rzymskokatolicki, autokefaliczny, polskokatolicki, prawosławny, ewangelicko-augsburski, zielonoświątkowy, starokatolicki itp. należy pisać małymi literami. Gdyby jednak potraktować całość (z wyrazem Kościół) jako nazwy własne, wówczas winna obowiązywać chyba pisownia wielkimi literami. Tak czy inaczej użytkownicy języka czekają na wprowadzenie pisowni pełnych nazw Kościołów różnych wyznań do słowników. W „Gazecie Wyborczej” z 4 marca 2002 r. w jednym z tekstów czołówkowych użyto pisowni Rosyjska Cerkiew Prawosławna, traktując wszystko jako nazwę własną.

Angielska nazwa śniadaniowych płatków kukurydzianych pojawiła się w Dyktandzie 2001 w Katowicach i wzbudziła wiele emocji, czy ma być pisana z łącznikiem czy bez łącznika: cornfleksy czy corn-fleksy? Zdaniem autora prof. Bogusława Dunaja, należało napisać to zapożyczenie łącznie, cornfleksy. Słowniki ortograficzne podają jednak pisownię rozdzielną corn-fleksy (z łącznikiem). Gdyby trzymać się oryginału, to powinna obowiązywać forma cornflakes [wym. kornflejks]. Corn-fleksy (z łącznikiem) to postać ani po polsku, ani po angielsku. Dlaczego więc nie upowszechnia się polskiej pisowni kornfleksy?

MACIEJ MALINOWSKI

Scroll to Top