1 Odpowiedź

  1. A jednak słowo „Drzewiec” jako nazwa własna istnieje w języku polskim za sprawą tłumaczki „Władcy pierścieni” Tolkiena – Marii Skibniewskiej.

    Cytat: „– Hm, hm – zahuczał basowy głos. – Jestem ent, tak mnie przynajmniej nazywają. Tak, ent. Ent nad entami, jak byście może po swojemu powiedzieli. Jedni nazywają mnie Fangornem, inni Drzewcem. Możecie mnie tak nazywać: Drzewiec.”