StartWszystkie wpisyPolszczyzna, głuptasie!<em>Influencer</em>

Jakiś czas temu pojawiło się w polszczyźnie słowo influencer, które należy wymawiać z głoską s – jako [influenser].

Jest to zapożyczenie z języka angielskiego (influencer ‘wpływowy’, od to influence ‘wpływać’, z łac. influere ‘wpływać, oddziaływać’).

Kim jest influencer // influencerka?  

To inaczej ‘osoba wpływająca na to, w jaki sposób zachowują się inni ludzie, a często jakie mają opinie na dany temat’.

Zwykle chodzi o influencera, influencerkę udzielających się w internecie, posiadaczy bloga, vloga, kanału na YouTubie lub profilu na Snapchacie czy Instagramie bądź innym kanale społecznościowym.

Quiz

Tacy osobnicy za pośrednictwem owych narzędzi docierają do znacznej liczby osób, budując z nimi dobre relacje i zainteresowania.

Influencerów aktywnie udzielających się w mediach społecznościowych i wywierających silny wpływ na opinie odbiorców (tzw. infulencer marketingowców) zatrudnia się niekiedy do celów mających wypromować jakieś marki produktów czy usługi. 

Nierzadko mianem influencerów określa się znane osoby publiczne: polityków, sportowców, aktorów, dziennikarzy, wypowiadających się w internecie na rozmaite tematy i mających dużą grupę odbiorców.

Jak wspomniałem na wstępie, słowo influencer (influencerka) ma związek z angielskim i francuskim czasownikiem influence (‘wpływać, oddziaływać’). Influence znaczy także ‘wpływ’, stąd spolszczenie influencja.

Słowa influnecja nie należy mylić z wyrazem influenca (pisanym też czasami influenza, z niem. Influenza, fr. wł. influenza ‘epidemia’) nazywającym dawniej ‘wirusową chorobę zakaźną, np. grypę’.

Pamiętajmy więc, że influenca to ‘grypa’, a influencja ‘wpływ’.

Pan Literka

Przewiń do góry