Moja nauczycielka języka polskiego twierdzi, że nie można pisać „wuefista”. Ja jednak uważam, że można. Kto ma rację?

Ty! Występuje w polszczyźnie wyraz wuefista na środowiskowe, uczniowskie określenie nauczyciela wychowania fizycznego (poproś panią, żeby zajrzała do wydanego w 2003 r. Uniwersalnego słownika języka polskiego PWN pod red. Stanisława Dubisza).

Szerzy się natomiast (chyba niepotrzebnie) termin wuefmen przez analogię do sportsmen czy biznesmen. Znalazł się on nawet w Wielkim słowniku ortograficznym PWN (także z 2003 r.). Nie podoba mi się natomiast słowo wuefiarz. Jest zbyt potoczne, a nawet trochę lekceważące w stosunku do nauczyciela.

Zobacz także
Scroll to Top