StartWszystkie wpisyRaczej fundraising, fundraiser, fundraiserka

Wraz z profesjonalizacją organizacji pozarządowych w Polsce coraz częściej wśród pracowników pojawia się stanowisko pochodzące z języka angielskiego – „fundraiser”. Jaka powinna być jego poprawna pisownia w języku polskim? Właśnie „fundraiser” czy też „fund-raiser”, „fund raiser”? A dziedzina, którą się zajmuje, to: „fundraising”, „fund-raising”, „fund raisingu” – czy też jeszcze jakiś inny zapis jest poprawny?

Terminu fundraising (ang. ‘zbieranie pieniędzy, kwestowanie, gromadzenie funduszy’, od fund ‘fundusz, środki, pieniądze’, to raise ‘zebrać’) używa się na określenie wszelkich działań służących zdobywaniu pieniędzy lub darowizn rzeczowych na cele społeczne i charytatywne (np. dla domów dziecka czy hospicjów) przez proszenie o wsparcie osób prywatnych, firm, fundacji dobroczynnych, instytucji rządowych czy samorządowych. Zajmują się tym odpowiednio przeszkoleni fundraiserzy i fundraiserki (ang. fundraisers) zrzeszeni głównie w Polskim Stowarzyszeniu Fundraisingu należącym do Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (European Fundraising Association, EFA). […]

Więcej w Poradni Językowej PWN

Przewiń do góry