StartWszystkie wpisyKaszleć i kasłać (rzadziej kaszlać)

To niezwykle rzadki wypadek w języku polskim, gdy jeden czasownik występuje aż w trzech postaciach. Mam na myśli wyraz nazywający niezbyt przyjemną czynność, jaką jest gwałtowne, głośne wyrzucanie powietrza z płuc. Zgodnie z normą można powiedzieć bądź napisać:

kaszleć, kasłać i kaszlać.

Używając tych czasowników, trzeba tylko mieć na uwadze to, że każdy z nich ma „swoje” formy osobowe w czasie teraźniejszym i w czasie przeszłym, oparte albo na temacie fleksyjnym kaszl-, albo na temacie fleksyjnym kasł-.

Poznajmy poprawną odmianę każdego czasownika:

CZAS TERAŹNIEJSZY

kaszleć (ja) kaszlę, (ty) kaszlesz, (on), (ona), (ono) kaszle, (my) kaszlemy, (wy) kaszlecie, (oni), (one) kaszlą;

– kaszlać (ja) kaszlę, (ty) kaszlesz, (on), (ona), (ono) kaszla albo kaszle, (my) kaszlamy albo kaszlemy, (wy) kaszlacie albo kaszlecie, (oni), (one) kaszlają albo kaszlą;

– kasłać (ja) kasłam, (ty) kasłasz, (on), (ona), (ono) kasła, (my) kasłamy, (wy) kasłacie, (oni), (one) kasłają.

CZAS PRZESZŁY:

  • kaszleć (ja) kaszlałem, kaszlałam, (ty) kaszlałeś, kaszlałaś, (on) kaszlał, (ona) kaszlała, (ono) kaszlało, (my) kaszleliśmy, kaszlałyśmy, (wy) kaszleliście, kaszlałyście, (oni) kaszleli, (one) kaszlały;
  • kaszlać (ja) kaszlałem, kaszlałam, (ty) kaszlałeś, kaszlałaś, (on) kaszlał, (ona) kaszlała, (ono) kaszlało, (my) kaszlaliśmy albo kaszleliśmy, kaszlałyśmy, (wy) kaszlaliście albo kaszleliście, kaszlałyście, (oni) kaszlali albo kaszleli, (one) kaszlały;
  • kasłać (ja) kasłałem, kasłałam, (ty) kasłałeś, kasłałaś, (on) kasłał, (ona) kasłała, (ono) kasłało, (my) kasłaliśmy, kasłałyśmy, (wy) kasłaliście, kasłałyście, (oni) kasłali, (one) kasłały.

Najczęściej posługujemy się czasownikami kaszleć i kasłać, kaszlać wydaje się dziś archaiczne i… niepotrzebne, skoro jest kaszleć.

Warto jednak wiedzieć, że najpóźniej wszedł do polszczyzny czasownik kasłać, pierwotnie były w niej wyłącznie bezokoliczniki kaszlać i kaszleć.

Dodam jeszcze, że od wszystkich czasowników niedokonanych kaszleć, kaszlać i kasłać postacią dokonaną jest kaszlnąć. Mówi się kaszlećkaszlnąć, kaszlaćkaszlnąć i kasłaćkaszlnąć.

Jednak słowo kaszlnąć trudno wymówić, toteż wiele osób tworzy sobie od kaszleć formy przedrostkowe zakaszleć, odkaszleć, a od kasłaćzakasłać, odkasłać.

I nie jest to błąd…

Pan Literka

2 komentarze

Komentowanie jest niedostępne.

Przewiń do góry