2 komentarze

  1. pypno pisze:

    Według wszelkich dostępnych źródeł poprawnościowych, gdy człowiek nauczy się czytać ze zrozumieniem, powinien przyjąć do wiadomości, że język to część kultury. A kultura to zwyczaje i normy, które wspólnie podzielamy. W języku polskim przyjęte jest przedstawianie się najpierw imieniem, później nazwiskiem i żadne inne uzasadnienia nie są potrzebne, by temu zwyczajowi nadać sens.

  2. P.J. Godowski pisze:

    Według wszelkich danych człowiek gdy się rodzi ma nazwisko. Przynajmniej powinien mieć. Imię zostaje nadane później, często bywa zmieniane. Stąd w celach identyfikacyjnych podajemy najpierw nazwisko: jestem KOWALSKI. A ew. potem imię – niekoniecznie. Wywody Pana Literki są wyjątkowo nielogiczne a odwoływanie się do historii gdy ludzie nie mieli nazwisk nie ma sensu.