Czy poprawne są powszechnie używane w środkach masowego przekazu formy „Irakijczycy” „irakijskie”? Według mnie powinno być po prostu „Irakczycy”, „irackie”. Skąd się wziął ten -kij? Wygląda mi to na bezmyślne przenoszenie z języka angielskiego na polski formy przymiotnikowej „iraqi”. O ile pamiętam, podczas wojny Irak – Iran oraz wojny o Kuwejt w relacjach mówiono i pisano „Irakczycy” oraz „irackie”. Inna sprawa, iż w czasie pierwszej z wymienionych wojen amerykanizacja języka mediów była raczej nie do pomyślenia… W każdym razie forma „Irakijczycy” brzmi dla mnie sztucznie…

Językoznawcy dość dawno (proszę zajrzeć do Słownika poprawnej polszczyzny PWN pod redakcją prof. Witolda Doroszewskiego, wydanego pod koniec lat 70.) ustalili, że obywatel Iraku to Irakijczyk, obywatelka to Irakijka, a obywatele – Irakijczycy. Przy spolszczaniu nazwy Iraq na Irak uznano, że od biedy mogłyby funkcjonować formy Irakczyk, Irakczycy (choć są one trudne do wymówienia ze względu na zbitkę głosek -kcz), ale wręcz nie do przyjęcia jest postać żeńska Irakka. Dlatego właśnie postanowiono podeprzeć się cząstką -ij, która w łatwy sposób eliminuje tę niedogodność. Mamy więc Irakijczyków, Irakijczyka i Irakijkę, jednak to nie oznacza, że cząstkę -ij wolno przenosić na inne wyrazy. Poprawny jest wyłącznie przymiotnik iracki, a nie: irakijski.

Zobacz także

Scroll to Top