Miesięczne Archiwum: Lipiec 2016

W którym zdaniu użyto niewłaściwie słowa „tudzież”?

W którym zdaniu użyto niewłaściwie słowa „tudzież”?

Quiz 111. W którym zdaniu użyto niewłaściwie słowa „tudzież”?

Frazeologizm „znaleźć się w kropce” współcześnie znaczy…

Frazeologizm „znaleźć się w kropce” współcześnie znaczy…

Quiz 109. Frazeologizm „znaleźć się w kropce” współcześnie znaczy…

Dialog, dialogować

W pewnym momencie dziejów polszczyzny dokonano (niepotrzebnej i nieuzasadnionej) ingerencji w strukturę morfologiczną greckiego słowa „diálogos” i niejako na nową je zinterpretowano