Teksty z cyklu Polszczyzna od ręki Pana Literki drukowane są (od połowy 2002 roku) w każdy poniedziałek w ogólnopolskim tygodniku „Angora”, w dodatku dla dzieci i młodzieży „Angorka”. Dzięki uprzejmości redakcji i autora trafiają później na: www.obcyjezykpolski.pl

0

Chaszcze

Chaszcze to inaczej ‘zarośla, gęste, dziko rosnące krzaki’. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN pod redakcją A. Markowskiego (Warszawa 2004, s....