Teksty z cyklu Polszczyzna od ręki Pana Literki drukowane są (od połowy 2002 roku) w każdy poniedziałek w ogólnopolskim tygodniku „Angora”, w dodatku dla dzieci i młodzieży „Angorka”. Dzięki uprzejmości redakcji i autora trafiają później na: www.obcyjezykpolski.pl

1

Niechlujny

Przymiotnik niechlujny znaczy ‘zaniedbany, brudny, nieporządny; niedbający o czystość i porządek; także: ‘źle utrzymany’, ‘niestaranny, zawierający liczne błędy’. Mówi się,...

0

Pogłośnić radio

Jeśli chcemy zmniejszyć moc głośników w radiu, magnetofonie, telewizorze czy smartfonie, mówimy: ściszyć (radio, magnetofon, smartfon, telewizor) bądź przyciszyć (radio,...