Porady najnowsze

cemetery-1120270

Polec

Ów czasownik ma określone znaczenie i na pewno nie jest synonimem „zginąć” (np. w katastrofie lotniczej)…

dialog

Dialog, dialogować

W pewnym momencie dziejów polszczyzny dokonano (niepotrzebnej i nieuzasadnionej) ingerencji w strukturę morfologiczną greckiego słowa „diálogos” i niejako na nową je zinterpretowano

meczach

Jeszcze raz o meczach

Nie mam wątpliwości, że przynajmniej w normie potocznej owo „meczy” należałoby jak najszybciej uznać za formę dopuszczalną, a z czasem może i w ogóle za wariant oboczny „meczów” w normie wzorcowej