Porady językowe > najnowsze

2minut

Brakuje dwóch minut

Ów czasownik występuje zawsze w formie 3.os. lp. rodz.  nijakiego i łączy z podmiotem (rzeczownikiem) w dopełniaczu (brakuje, brakowało kogo, czego)

bratlata2

Brat łata

Etymologicznie owo określenie odnosiło się do zakonników niższego szczebla, tzw. laików, braciszków, posługaczy klasztornych

atlas

Obarczony błędem

Wydaje się, że mówienie czy pisanie, iż „coś jest obarczone błędem”, nie powinno być traktowane jako uchybienie językowe…