1 Odpowiedź

  1. rotkiw55 pisze:

    W języku greckim bizantyjskim słowo „gnáthos” znaczyło „żuchwa”.