znaczenie słów

Maruda, maruder

Etymologicznie wyrazy te wywodzą się z różnych źródeł

Scroll to Top