Tag: wymowa

Szlauch

Okazuje się,  że wymawianie słowa „szlauch” z końcową głoską f , tzn. [szlauf], pozostaje naleciałością gwarową

Stanin

Jest to słowo pochodzenia angielskiego (od „stannine”) znane nauczycielom i komisjom egzaminacyjnym w kuratoriach, używane do porównywania wyników egzaminów uczniów...

Ischias

Jest to słowo z pochodzenia greckie („ischiás -ádos” ‘ból w biodrze’, od „ischíon” ‘biodro’) i dlatego należy je wymawiać tak, jak...

Kostaryka [wym. kostaRYka]

Słowo to należy artykułować paroksytonicznie, czyli na sylabie drugiej od końca – [kostaryka], gdyż pochodzi ono z języka hiszpańskiego (Costa...

Aquapark (II)

Trzeba dopuścić oboczną artykulację [akwapark] i [akłapark] tego słowa. Ta druga jest zgodna z tzw. wymową łacińską restytuowaną…

Aquapark

Każdy, kto choć trochę liznął łaciny, wie, ze słowo to wymawia się [akwapark], a nie [akupark]…

Muzeum, liceum (akcent)

Akcentowanie owych wyrazów na pierwszej sylabie nie ma żadnego uzasadnienia, ponieważ zarówno w greckich formach, jak i w łacińskich przycisk pada...

Keczup

Słowo to weszło do polszczyzny już w latach 60. jako hybryda fonetyczno-graficzna. Niektórzy pytają, dlaczego nie postawiono wtedy na formę...