Zmartwych(po)wstanie

Słowotwórczo  jest to zrost, czyli wyraz powstały z przyimka z, formy dopełniacza przymiotnika l. mn. „martwi” (kogo?, czego? „martwych”) i ...

Śmigus-dyngus

Wyrażenie to wygląda na swojskie, ale takie nie jest. Powstało pod wpływem wyrazu niemieckiego i łacińskiego