Jasełka

Ów wyraz jest zdrobnieniem archaicznego dziś słowa „jasła” oznaczającego ‘żłób lub drabinkę, za którymi kładło się paszę dla bydła’

Merry (nie: Marry) Christmas

Słowo „merry (‘wesoły, radosny’) pisze się przez „e”, a nie „a” („marry” to inaczej ‘wyjść za mąż, ożenić się’), „Christmas”...

Si rok

Sporej części osób sprawia trudność powiedzenie „Do siego roku!”. Nie rozumieją jego sensu i dlatego widuje się pisownię „Dosiego roku!”