Tag: słownictwo

Totalny

To słowo wytrych zastępujące wiele synonimów, a w kontekście politycznym twór o nacechowaniu ujemnym…

Glajchszaltować

Niekiedy widuje się lub słyszy przekręconą wersję tego słowa – glajszachtować. Trzeba uważać…

Smog

Jest to sztucznie zbudowany anglicyzm, który pół wieku temu chciano zastąpić słowem dymgła…

Placet

Nie wszyscy wiedzą, że ów latynizm jest rodzaju nijakiego, a nie męskiego…

Whisky i whiskey

Przez długie lata w słownikach języka polskiego (w tym w ortograficznych, ze Słownikiem ortograficznym języka polskiego Mieczysława Szymczaka włącznie) podawano...

Obiecanki cacanki

Teoretycznie mogłyby też być cacanki obiecanki, czyli wyrażenie z odwrotną kolejnością członów. Można by ponadto dopuścić pisownię z łącznikiem (obiecanki-cacanki)

Reparacje

Słowo to ma sens przenośny (‘naprawianie krzywd, strat’), a formy lm. używa się przez analogię do galicyzmu les réparations