Tag: słownictwo

1. «ogół wyrazów wchodzących w skład jakiegoś języka, zasób wyrazów danego języka; leksyka»
2. «wyrazy i terminy dotyczące jakiejś specjalności, jakiegoś środowiska lub jakiegoś regionu»
Źródło: Uniwersalny słownik języka polskiego PWN

1

Event

Słowo to stało się niestety wyrazem wytrychem, po który sięga się przy każdej okazji. I dodatkowo źle się je wymawia…