Tag: słownictwo

1. «ogół wyrazów wchodzących w skład jakiegoś języka, zasób wyrazów danego języka; leksyka»
2. «wyrazy i terminy dotyczące jakiejś specjalności, jakiegoś środowiska lub jakiegoś regionu»
Źródło: Uniwersalny słownik języka polskiego PWN

Biurwa

Słowo to nazywa ‚arogancką, a niekiedy niekompetentną urzędniczkę’. Znajdziemy je w słownikach

Znachodzić

Dzisiaj zastępujemy ten czasownik innym czasownikiem, choć był jak najbardziej poprawny…

Podenerwowany

Niektórzy mówią i piszą poddenerwowany, ale  słowniki PWN-u uznają tę formę za niepoprawną…

Tromtadracja

Warto wiedzieć, skąd się owo słowo w polszczyźnie wzięło. I nie należy go przekręcać…